شعر دوم از کتاب شعر گاهی

کتاب گاهی الهه فاخته

شعر دوم از کتاب شعر گاهی شعر سپید ۱۰   گاهی دلم آنقدر تنگ میشود که میخواهم از پوست خود بیرون آیم و تا سر ابرها پرواز کنم , آرام بخوابم و صدای خندیدن قطره های باران را بشنوم قبل … ادامه‌ی خواندن