۲- کتاب شعر گاهی

کتاب شعر گاهی شامل ۱۰۱ قطعه شعر سپید می باشد که همگی با واژه گاهی شروع شده است . این کتاب در طول تاریخ ادبیات ایران بی تکرار بوده است .

شاعر بانو الهه فاخته

سرشناسه:آجورلو، الهه، – ۱۳۶۶
عنوان و نام پديدآور:گاهی
مشخصات نشر:تهران: الهه آجورلو، ۱۳۹۴ .
مشخصات ظاهری: ۸۸ ص.؛ ۱۴ / ۲۱ × ۵ / ۵ س م.
شابک: ۳- ۳۱۸۵- ۰۴ – ۶۰۰ – ۹۷۸
وضعیت فهرست نویسی:فیپای مختصر
يادداشت:فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
شماره کتابشناسی ملی: ۳۸۷۵۳۲۸
شاعر: الهه فاخته
ناشر : الهه آجورلو
نوبت چاپ: ۱۳۹۴ ) چاپ اول (
تیراژ: ۶۰۰

 

 

 

 

 

شعر پشت جلد

گاهی
تنهایی , نیشگون می گیرد از بازوان خسته من
درد میگیرد ,
بازوانم
می گریم ,
همچون شمع
هیچ کس نیست که بگوید اتفاقی افتاده است ؟!
چه صبور باید بود
هم خانه تنهایی شدن و
بودن و ماندن

 

 

خرید کتاب شعر گاهی :

به زودی …