اسامی اشعار کتاب وشاید عشق ۱

اسامی اشعار کتاب وشاید عشق بانو الهه فاخته

لحظه های بی کسی
آرزو
انتظار
غمی دارم
شب آرزوها
من از دنیا چه می خواهم ؟
دل
بی قراری
گلایه
من همانم که منم
باید بروم
بی قراری بی قراری
زمان نا رفیق
زمان می گذرد
ای دوست
یک جرعه نور
قصه کبوتر
که هستم ؟

قسمت منتخب از اشعار کتاب وشاید عشق ۱ برای پشت جلد

* قاصدک بال بگیر

زندگی راز یک زیستن افسون است

راز این افسانه در این است

اگر دل بسپاری و پر از عشق شوی

زندگی مال تو است

زندگی ارث این خواب بیدار تو است *